Zajęcia wspomagające

Program z jęz. angielskiego na czerwiec:

Bursztynki

Muszelki

Delfinki

Program jęz. angielskiegona maj 2016:

Bursztynki

Muszelki

Delfinki

 

W celu urozmaicenia realizacji podstawy programowej, nauczyciele przedszkola współpracują z wieloma instytucjami w najbliższym dzieciom środowisku: Biblioteka Miejską, Szkołą Muzyczną, Szkołą Podstawową. Dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach, wyjściach, koncertach.

Ponadto prowadzimy systematyczną współpracę z pobliskim Dziennym Domem Opieki Społecznej (m.in. wystawiamy przedstawienia przygotowane z różnych okazji przez najstarszą grupę dzieci), Strażą Miejską w Gdyni i Policją (przedstawiciele tych instytucji goszczą u nas, przybliżając dzieciom swoją pracę oraz wspomagając nas w realizacji działań profilaktycznych).

Co najmniej raz w miesiącu zapraszamy rodziców z poszczególnych grup na zajęcia otwarte, podczas których rodzice bawią się i pracują wspólnie z dziećmi.

Przedszkole nasze zapewnia różnorodne zajęcia wspomagające realizację podstawy programowej zgodne z indywidualnymi zainteresowaniami i potrzebami dzieci, są to:

  • logopedia,
  • gimnastyka korekcyjna,
  • terapia pedagogiczna,
  • warsztaty plastyczne,
  • warsztaty teatralne z elementami Dramy.

Wszystkie proponowane zajęcia prowadzone są przez nauczycieli naszego przedszkola - odpowiednio wykwalifikowanych w danym kierunku, dzięki czemu dzieci bardzo chętnie biorą w nich udział.