Przedszkole nr 9 w Gdyni

Aktualności

Uroczystość z okazji Święta (...)

14.10.2019r. grupa "Bursztynki" przygotowała uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej. Z (...)

2019-10-16 10:01:59

Spotkanie ze Strażą Miejską grupa IV

10.10.2019r. grupę "Bursztynki" odwiedziła Straż Miejska. Dzieci zapoznały się z zawodem (...)

2019-10-16 09:46:35

Jesienny Bal w grupie III

Dnia 11.10.2019 r. w grupie "Perełki" odbył się Jesienny Bal. Posmakowaliśmy jesienne owoce i (...)

2019-10-15 10:52:43

Galeria

Ważne informacje

 • Przedszkole czynne jest w dni powszednie w godzinach od 6:00 do 17:00.
 • Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach od 7.30 do 12.30.
 • Dzieci muszą być przyprowadzane i odbierane przez osoby dorosłe, zapewniające im bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola.
 • Opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu wpłaca się na konto przedszkola do dnia 15 każdego miesiąca.
 • W przypadku opóźnienia pobierane są odsetki ustawowe.
 • Numer konta dla opłat za wyżywienie:

  83 1440 1026 0000 0000 1253 3063

 • Numer konta dla opłat za świadczenia powyżej 5 godzin dziennie:

  61 1440 1026 0000 0000 1253 3071

 • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot wpłaty za wyżywienie. Zwrot za pierwszy dzień nieobecności dziecka przysługuje w przypadku zgłoszenia absencji do godz. 8.00 danego dnia.
 • Kancelaria przedszkola czynna jest codziennie w godzinach od 10:00-14:00, w poniedziałki i środy do godziny 16:30.
 • W sprawach skarg i wniosków dyrektor przyjmuje codziennie od 12.00 do 13.00, a ponadto w poniedziałki od 15.30 do 16.30.