Przedszkole nr 9 w Gdyni

Roczny plan pracy przedszkola


W roku szkolnym 2021/22 nasze działania szczególnie skoncentrowane będą wokół zadań związanych z matematyką: 
,,Raz dwa, trzy liczysz ty''- tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i kreatywności dzieci w zakresie kompetencji matematycznych
 
Realizacja zadań będzie przebiegać poprzez: 

  • Rozwijanie rozumienia orientacji w przestrzeni; organizowanie ćwiczeń w oparciu o znajomość własnego ciała, kształtowanie orientacji w stronie lewej i prawej.
  • Manipulowanie figurami geometrycznymi; wykorzystanie figur do działań matematycznych,wyodrębnianie w najbliższym otoczeniu i na obrazki kształtu figur.
  • Rytmy-odtwarzanie układów i tworzenie własnych rytmów; dostrzeganie przemienności dni, pór roku, pór dnia, układanie powtarzających się szeregów wzrokowych, ruchowych, słownych.
  • Rozwijanie umiejętności liczenia; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi, 
  • Działania dotyczące nabywania umiejętności określania o dokonywania pomiaru wielkości, długości, ciężaru; określanie długości za pomocą umownej miary, ważenie ,,na oko'' i za pomocą wagi'', 
  • Pojęcia dotyczące następstw czasu, np. wczoraj, dzisiaj, jutro, pór roku, dni tygodnia i miesięcy; poznanie różnych zegarów, próba odczytywania godzin.
  • Poznanie modeli monet i banknotów: cykl zajęć w grupie 6 latków ,,ABC ekonomii''.
  • Kodowanie offline z wykorzystaniem maty do kodowania, posługiwanie się zapisem kodów, tworzenie kodów informacyjnych i odczytywanie zakodowanych informacji
  • Wykorzystanie metody Ewy Gruszczyk Kolczyńskiej ,,Dziecięca matematyka'', wiatrak matematycznego, maty do kodowania.
  • Organizacja konkursu ,,Jesienne znaki matematyczne'', ,,Kolorowych dni w przedszkolu'', ,udział dzieci 6 letnich w lekcji matematyki w Szkole Podstawowej.

Przedszkole realizuje projekty eduakcyjne:

gdyński: „Jestem młodym gdynianinem”,
miejski: w ramach Szkolnych Programów Profilaktyki i Uzależnień'' - Trudne emocje najmłodszych-wspieranie procesu rozwoju dzieci w sferze rozpoznawania, rozumienia i radzenia sobie z emocjami'',
międzynarodowy: ,,Z kulturą mi do twarzy'',
ogólnopolski: ,,Mamo, tato wolę wodę'',
ogólnopolski: ,,Autochodzik''
ogólnopolski: ,,Żyj zdrowo i sportowo'',
ogólnopolski: ,,Z ekologią na ty''
 


 
Serdecznie zapraszamy Państwa do włączenia się w realizację planu pracy opiekuńczo-
wychowawczo-dydaktycznej naszego przedszkola, zwłaszcza Rodziców , którzy mogą wystąpić
w roli eksperta.

 

W naszym przedszkolu każdy dzień jest wesoły i ciekawy
Zapraszamy!