Przedszkole nr 9 w Gdyni

Zestaw realizowanych programów

Przedszkole nr 9 pracuje w oparciu o:

Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356).

Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego: ,,Samodzielne,wszechstronne, szczęśliwe', autorki: Dorota Kucharska, Anna Kucharczyk, wydawnictwo Nowa Era
,,Język angielski w wychowaniu przedszkolnym'  autorki: Małgorzata Szpotowicz, Małgorzta Szulc-Kurpalska
 
Przedszkole realizuje ogólnopolski projekty:
  • ,,Z kulturą mi do twarzy'
 
Gdyńskich projektach edukacyjnych: 
  • Program profilaktyki i uzależnień IV edycja