Przedszkole nr 9 w Gdyni

Koncepcja pracy przedszkola

Patriotyzm w przedszkolu
W nadchodzącym roku szkolnym szczególnie skupimy się na kształtowaniu postaw patriotycznych.

  • Edukację patriotyczną wychowankowie w przedszkolu rozpoczynają od poznania własnej rodziny, ,,Małej Oczyzny’’- Gdyni, regionu Kaszub oraz Polski. Wiedza o najbliższym środowisku jest wstępem do powstania więzi z ojczyzną. Rozpoczynając przygodę z małą ojczyzną wychowankowie poznają piękno naszego miasta, chodzą na wycieczki do Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Emigracji, na Bulwar Nadmorski, odwiedzają inne ciekawe miejsca.
  • Z okazji urodzin Polski zorganizujemy uroczystość patriotyczną pt. ,,Jestem Polakiem’’. Przygotowanie ceremonii przybliży dzieciom, w przystępny sposób wiadomości z historii Polski.
  • Najstarsza grupa dzieci weźmie udział w Przeglądzie Piosenki Morskiej i Turystycznej Gdyńskich Przedszkoli. Wychowankowie zaprezentują na scenie Kino-teatru ,,Grom’’ umiejętości wokalno-taneczne o tematyce morskiej . Występ przed publicznością wzmacnia w dzieciach poczucie własnej wartości i przygotowuje do następnego etapu edukacji.
  • Do współpracy w zakresie zdobywania wiedzy historycznej najmłodszych zaprosimy rodziców, dziadków i sprzymierzeńców.

Edukacja muzyczna
W naszym przedszkolu każdego dnia pojawia się muzyka, która jest dla dzieci źródłem radości.

  • Przedszkolaki są rozśpiewane, sami tworzą muzykę wykorzystując niekonwencjonalne instrumenty muzyczne.
  • Uczestniczą w koncertach muzycznych w placówce oraz w szkole muzycznej. Biorą udział w przeglądach piosenki na szczeblu miejskim.
  • W ramach rozwiajania wrażliwości muzycznej planujemy zorganizowanie festiwalu piosenki dziecięcej oraz koncertu dla rodziców z okazji ich święta.

Przedszkole ma swoje tradycje związane ze świętami rodzinnymi oraz kalendarz imrez; pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, jasełka, bal karnawałowy, dzień sportu, dzień ziemi, kiermasze świąteczne, zajęcia adaptacyjne dla nowych dzieci i wiele innych. W każdym miesiącu w naszym przedszkolu odbywają się teatrzyki, lub koncerty muzyczne, Nauczycielki same często wcielają się w bajkowe role i prezentują dziecom ulubione bajki. W codziennej pracy stwarzamy sytuacje, w których dziecko może zaspokajać swoje potrzeby edukacyjne rozbudzać zainteresowania, aktywnie uczestniczyć w zajęciach inicjowanych przez nauczycieli, a także proponować własne pomysły. Rodzice są ważnymi sprzymierzeńcami w realizacji priorytetowych zadań, występują w roli eksperta, włączają się w akcje społeczne.

W naszym przedszkolu każdy dzień jest wesoły i ciekawy
Zapraszamy!