Przedszkole nr 9 w Gdyni

Zestaw realizowanych programów

Przedszkole nr 9 pracuje w oparciu o:

Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356).

Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego: ,,Zabawy z porami roku' Iwona Lewkiewicz, Anna Tworkowska-Baraniak  wyd. Podręcznikarnia ,,Planeta Dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości' Jolanta Wasilewska wyd. WSiP 
Religia: ,,Kochamy naszego Boga' wyd ,,Jedność',  Komisja Wychowania Katolickiego 
 
Przedszkole realizuje ogólnopolski projekty:
  • ,,Z kulturą mi do twarzy'
  • ,,Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury'
  • ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne’’
 
Gdyńskich projektach edukacyjnych: 
  • Program profilaktyki i uzależnień III edycja
  • ,,Bezpieczny Przedszkolak
  • ,,Czyste powietrze wokół nas'
  • „Jestem młodym gdynianinem”.
  • kampanii ,,Odprowadzam SAM'