Przedszkole nr 9 w Gdyni

Nadchodzące wydarzenia

Data Wydarzenia
11 I Dzień Babci i Dziadka w grupie IV o godziie 9.30
18 I Dzień Babci i Dziadka w grupie I o godzinie 9.30

21 I

Zbiórka elektroodpadów w godzinach 7.30-9.30

24 I 

24 I

23 I

25 I

Prelekcja dla rodziców prowadzona przez pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pt. "Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole" o godzinie 16.00

Zebranie z rodzicami grupy III I IV o godzinie 17.00

Dzień Babci i Dziadka w grupie II o godzinie 13.00

Dzień Babci i Dziadka w grupie III o godzinie 9.30

31 I Bal Karnawałowy "Między nami Jaskiniowcami"