Przedszkole nr 9 w Gdyni

Rekrutacja

na rok szkolny 2019/20 do Przedszkola nr 9

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami prosimy składać w kancelarii przedszkola:

codziennie w godzinach: 9.00-14.00

dodatkowo:

w poniedziałek i w czwartek: 16.00-17.00

Rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach odbywa się na zasadach ustalonych przez Gminę Miasta Gdyni na rok szkolny 2019/20.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Do pobrania: