Przedszkole nr 9 w Gdyni

Rekrutacja

Rekrutacja

do Przedszkola nr 9  na rok szkolny 2021/22

REKRUTACJA : Potwierdzenia woli na wiele sposobów.

Rodzic, który logował się w systemie  ma możliwość   potwierdzenia woli zapisu dziecka ELEKTRONICZNIE –formę papierową należy dostarczyć jak będzie to możliwe.

Do 12 marca do godz. 16.00 rodzice mają czas na potwierdzenie zapisu dziecka do placówki.

Brak potwierdzenia w terminie oznacza rezygnację!

Druk potwierdzenia woli  

Ostateczna lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona  14 kwietnia o godz. 12.00.

Klauzula informacyjna RODO

Informacja dot. składania wniosków  rekrutacyjnych do przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne

   Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich stron – rodziców i pracowników placówek, uproszczone zostały zasady systemu rekrutacyjnego bez konieczności zrobienia tego osobiście przez rodzica
w placówce pierwszego wyboru. Konieczny jest w tym celu kontakt telefoniczny między rodzicem a przedszkolem.