Przedszkole nr 9 w Gdyni

Delfinki

Delfinki 

Kontakt do nauczycieli grupy:

Katarzyna Dobucka –katarzyna.dobucka@przedszkole9gdynia.pl
Anna Sarnowska – anna.sarnowska@przedszkole9gdynia.pl
Elżbieta Czykier – dyrektor@przedszkole9gdynia.pl
 
Witamy w grupie DELFINKÓW nowe dzieci I rodziców. Nie możemy na co dzień się
spotykać, ale będziemy na bieżąco informawać Państwa o wydarzeniach grupy.
Wiemy, że pierwsze dni (czasem tygodnie) w przedszkolu dla maluszków są bardzo
ciężkie. Adaptacja do nowych warunków to czas zmian dla dzieci, rodziców I
nauczycieli. Dziecko musi się przystosować do nowych warunków otoczenia, poznać
organizację przedszkola,
zaakceptować inną niż do tej pory pozycję społeczną.
Dziecko przekracza próg przedszkolny z bagażem doświadczeń, nawyków,
przyzwyczajeń itd. W nowym środowisku zetknie się ono z wieloma wymogami,
ograniczeniami, zasadami- to dla dziecka wielka trudność.
Postaramy się, aby proces adaptacyjmy maluszków przebiegał bardzo
łagodnie.Będziemy wspierać dzieci w pokonywaniu lęku I strachu I stwarzać takie
warunki, aby dzieci w naszym przedszkolu czuły się dobrze I bezpiecznie.
Nauczycielki grupy:
mgr Katrzyna Dobucka
mgr Anna Sarnowska
mgr Elżbieta Czykier

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc grudzień 2020

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze ma miesiąc listopad 2020

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc październik 2020

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień 2020

Wiersz i piosenka na wrzesień