Przedszkole nr 9 w Gdyni

Aktualności

Spotkanie z rodzicami nowoprzyjętych dzieci

2022-07-04 20:09:47

Zapraszam na spotkanie Rodziców, których dzieci rozpoczną w naszym przedszkolu od września edukację przedszkolną

w dniu 17 sierpnia o godzinie 15.00.

Podczas zabrania będzieci Państwo mogli podpisać ,,Deklarację korzystania z Przedszkola nr 9 w Gdyni'',

zostaną  omówione sprawy dotyczące:

organizacji pracy przedszkola, 

ewidencjonowania pobytu dziecka w przedszkolu, 

odpłatność za przedszkole.

Nie dotyczy Rodziców, którzy uczestniczyli w zebraniu w czerwcu.

 

Prosimy o wyrobienie Karty Mieszkańca, która potrzebna będzie do  elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszku (szczegóły w Procedurze dotyczącej ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu nr 9)

 

Serdecznie zapraszam 

Elżbieta Czykier-dyrektor

 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

2022-06-20 22:17:08

Dyrektor Przedszkola serdecznie zaprasza wszystkich Rodziców dzieci, które od 1 września będą uczęszczać do naszego przedszkola na zebranie organizacyjne w dniu 28 czerwca o godzinie 16.00.

W trakcie spotkania zastanie omówiona:

- organizacja pracy przedszkola

- sprawy dotyczące ewidencjonowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu

- odpłatność za przedszkole

- Rodzice podpiszą deklarację korzystania z Przedszkola nr 9.

Prosimy o przybycie na spotkanie bez dzieci.

SPOTKANIA ADAPTACYJNE

2022-06-20 22:10:49

Serdecznie zapraszamy nowoprzyjęte dzieci, które jeszcze nie uczestniczyły w spotkaniach adaptacyjnych na poznanie placówki i zabawy w przedszkolu w dniu 27 czerwca w godzinach 15.30-17.00.

Dyrektor i Pracownicy Przedszkola

JESTEM MŁODYM GDYNIANINEM

2022-06-20 22:07:15

W tym roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole wzięło udział w projekcie edukacyjnym „Jestem Młodym Gdynianinem” pod Patronem Honorowym Prezydenta  Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka. Od września 2021r. do maja 2022r. nasi podopieczni wraz z rodzicami podjęli się zadań wynikających z projektu – odnajdywali charakterystyczne miejsca w Gdyni i wykonali zdjęcia. Co miesiąc zdjęcia umieszczane były na tablicy Młodego Gdynianina.

Dziś 20.06.2022r. dzieci biorące udział w projekcie miały okazję spotkać się w Urzędzie z Prezydentem Miasta Gdyni. Dzieci miały okazję opowiedzieć Wojciechowi Szczurkowi jakie marzenia mają mieszkając w Gdyni i co zmieniłyby w naszym mieście. Każdy z podopiecznych miał zaszczyt usiąść w fotelu prezydenckim oraz zwiedzić salę w której zbierają się Radni, gdzie podejmują ważne decyzje dotyczące naszego Miasta Gdyni. Dzieci pochwaliły się zdobytymi Certyfikatami Młodego Gdynianina i otrzymały upominki od Prezydenta Wojciecha Szczurka.