Przedszkole nr 9 w Gdyni

Aktualności

Koncert piosenki patriotycznej

2018-11-10 00:26:36

Najstarsza grupa była zaproszona do przedszkola nr 19 na koncert piosenki patriotycznej.

Bursztynki zaprezentowały piosenkę pt. "Rozszumiały się wierzby płaczące".

koncert 20181108_102638.jpg koncert 20181108_102652.jpg koncert 20181108_105722.jpg

 

12 listopada 2018 - Dzień wolny od pracy

2018-11-09 10:30:16

Uprzejmie informuję, iż dzień 12 listopada 2018 roku (poniedziałek) zgodnie z art.2 ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2117) jest DNIEM WOLNYM OD PRACY.

Dyrektor

Witamy po wakacjach

2018-09-14 16:21:44

Witamy wszystkie nowe dzieci oraz kontynuujące edukację przedszkolną w naszej placówce.

Cieszymy się, że wybraliście Państwo nasze Przedszkole.

Dzieciom życzymy dobrej zabawy, a rodzicom zadowolenia ze współpracy z przedszkolem.

Informacja dla rodziców przyjętych dzieci.

2018-07-01 15:10:14

 

Informujemy, że deklaracja dotycząca pobytu dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019 jest dostepna na terenie placówki lub do pobrania Deklaracja.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w przedszkolu do dnia 20 lipca 2018.

 

 

RODO

2018-06-09 11:48:36

Klauzula informacyjna RODO


Szanowni Państwo


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:


Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 9 w Gdyni z siedzibą przy ul. Biskupa Dominika 5, 81-402 Gdynia, tel. 58 622 26 51,


Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: biuro@przedszkole9gdynia.pl


Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.


Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz w przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.


Mają Państwo prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,


  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania


  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych


  • wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,


  • w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym         momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej   wycofaniem.


Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.


Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są konsekwencje braku podania danych.


Odbiorcą podanych przez Państwa danych osobowych są:


  •  osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach obowiązków służbowych
  •  podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty     przetwarzające)


Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
Dane udostępniane przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych osób (np. robienie na przedszkolnych uroczystościach zdjęć, filmów, a następnie ich zamieszczanie w Internecie) przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby, a zwłaszcza dziecka wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany lub zezwolenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

 

Dane kontaktowe Przedszkola 

Przedszkole nr 9 w Gdyni

Administrator Ochrony Danych w Przedszkolu: Elżbieta Czykier