Przedszkole nr 9 w Gdyni

Delfinki

Delfinki 

Kontakt do nauczycieli grupy:

Anna Zgadzaj : anna.zgadzaj@przedszkole9gdynia.pl
Beata Droblińska - Ryckiewicz: beata.droblinska-ryckiewicz@przedszkole9.gdynia.pl
 
 
Witamy w grupie DELFINKÓW nowe dzieci I rodziców.
Nie możemy na co dzień się spotykać,
ale będziemy na bieżąco informawać Państwa o wydarzeniach grupy.
Wiemy, że pierwsze dni (czasem tygodnie) w przedszkolu dla maluszków są bardzo
ciężkie. Adaptacja do nowych warunków to czas zmian dla dzieci, rodziców I
nauczycieli. Dziecko musi się przystosować do nowych warunków otoczenia, poznać
organizację przedszkola, zaakceptować inną niż do tej pory pozycję społeczną.
Dziecko przekracza próg przedszkolny z bagażem doświadczeń, nawyków,
przyzwyczajeń itd. W nowym środowisku zetknie się ono z wieloma wymogami,
ograniczeniami, zasadami- to dla dziecka wielka trudność.
Postaramy się, aby proces adaptacyjmy maluszków przebiegał bardzo
łagodnie.Będziemy wspierać dzieci w pokonywaniu lęku I strachu I stwarzać takie
warunki, aby dzieci w naszym przedszkolu czuły się dobrze I bezpiecznie.
Nauczycielki grupy:
mgr Anna Zgadzaj
mgr Beata Droblińska -Ryckiewicz
mgr Elżbieta Czykier

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne - wrzesień

wierszyk i piosenka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne - październik

piosenki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne - listopad

wierszyk i piosenki

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne - grudzień

piosenki i wierszyki

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne - styczeń

piosenki i wierszyki

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne - luty

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne - marzec

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne - kwiecień

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne - maj

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne - czerwiec

wierszyk i piosenka