Przedszkole nr 9 w Gdyni

Delfinki

Delfinki 

Kontakt do nauczycieli grupy:

Karolina Wieckowska: karolinawieckowska@p9.edu.gdynia.pl

Beata Droblińska - Ryckiewicz: beata.droblinska-ryckiewicz@przedszkole9.gdynia.pl
 
 
Witamy w grupie DELFINKÓW nowe dzieci I rodziców.
Nie możemy na co dzień się spotykać,
ale będziemy na bieżąco informawać Państwa o wydarzeniach grupy.
Wiemy, że pierwsze dni (czasem tygodnie) w przedszkolu dla maluszków są bardzo
ciężkie. Adaptacja do nowych warunków to czas zmian dla dzieci, rodziców I
nauczycieli. Dziecko musi się przystosować do nowych warunków otoczenia, poznać
organizację przedszkola, zaakceptować inną niż do tej pory pozycję społeczną.
Dziecko przekracza próg przedszkolny z bagażem doświadczeń, nawyków,
przyzwyczajeń itd. W nowym środowisku zetknie się ono z wieloma wymogami,
ograniczeniami, zasadami- to dla dziecka wielka trudność.
Postaramy się, aby proces adaptacyjmy maluszków przebiegał bardzo
łagodnie.Będziemy wspierać dzieci w pokonywaniu lęku I strachu I stwarzać takie
warunki, aby dzieci w naszym przedszkolu czuły się dobrze I bezpiecznie.
Nauczycielki grupy:
mgr Karolina Więckowska
mgr Beata Droblińska -Ryckiewicz
mgr Elżbieta Czykier