Przedszkole nr 9 w Gdyni

Aktualności

Aktualizacja procedury na wypadek zagrożenia covid-19

2020-09-19 20:06:49

Zapraszamy do zapoznania się:

Aktualizacja procedury

Informacja dla Rodziców dzieci 5-letnich ( z rocznika 2015)

2020-09-17 20:20:34

 
Szanowni Państwo
 
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 2019r. rodzice/
prawni opiekunowie mogą posłać do szkoły dziecko 6-letnie. Wymagane jest jednak
złożenie stosownego wniosku o sporządzenie informacji o gotowości dziecka do podjęcia
nauki w szkole podstawowej. Wniosek należy złożyć do
do dyrektora Przedszkola w
terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w
szkole.
W załączeniu - druk wniosku.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie
świadectw , dyplomów państwowych i innych druków ,(Dz. U. z 5 września 2019r.
poz.1700
rozdział 2 , art.3.7)

 

Zebranie grupy II,III,IV

2020-09-10 21:40:55

Zapraszamy na zebrania:

Grupa II - 15.09.2020 (wtorek), godzina 16.30

Grupa IV- 16.09.2020 (środa), godzina 16.30

Grupa III- 17.09.2020 (czwartek), godzina 16.30

Zebrania odbywają się bez dzieci, prosimy aby o tym pamiętać. 

Procedury na wypadek COVID-19

2020-09-04 15:45:15

 

Od września w naszym przedszkolu obowiązuje nowa procedura na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby. Bardzo proszę o zapoznanie się z nią  tutaj.

 

2020-08-31 18:34:52

Zebranie z Rodzicami
 
Zapraszamy Rodziców dzieci nowoprzyjętych na zebranie z dyrektorem
przedszkola
w dniu 3.09.2020r. na godzinę 16.15 i 17.15
Rodziców, których nazwiska rozpoczynają się
na literę od A do M na godzinę 16.15
Na godzinę 17.15 Rodziców, których nazwiska rozpoczynają się na
literę od M do Ż
Wejście na zebranie przez podwórko.
Przychodzimy bez dzieci.
Na zebranie zapraszamy po jednej osobie z rodziny dziecka.
Wchodząc na teren przedszkola prosimy o założenie maseczki, odkażenie rąk lub
założenie rekawiczek jednorazowych
Zebrania z Rodzicami dzieci, które uczęszczają kolejny rok do naszego
przedszkola odbęda się w miarę możliwości on-line, jeśli nie, to
wychowawcy grup zamieszczą ważne informacje na stronie
internetowej przedszkola.
Z poważaniem
Dyrektor Elzbieta Czykier