Przedszkole nr 9 w Gdyni

Aktualności

Odpłatność za kwiecień

2020-04-03 11:00:57

W związku z zamknięciem przedszkola odpłatność na kwiecień za wyżywienie nie jest naliczana. Proszę o uregulowanie opłaty za godziny ponad podstawę programową w marcu. Nadpłaty za wyżywnienie (z marca) pozostaja na poczet pierwszych zakupów żywności po otwarciu przedszkola. 

Dyrektor

Rekrutacja - procedura odwoławcza

2020-03-31 16:46:19

od 9 kwietnia, w formie elektronicznej.

Lista dzieci przyjętych do przedszkola zostanie ogłoszona 8 kwietnia o godzinie 15.00

Jeżeli dziecko nie zostało przyjęte do placówki rodzic może skorzystać z procedury odwoławczej z wykorzystaniem poczty elektronicznej: przedszkole@p9.edu.gdynia.pl

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia.
2. Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.
3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

Informacje dotyczące rekrutacji

2020-03-24 18:30:03

REKRUTACJA : Potwierdzenia woli na wiele sposobów.

          Oprócz telefonicznego potwierdzenia woli kandydatów zakwalifikowanych  lub poprzez kontakt e-mail można również sprawdzić w systemie rekrutacji czy kandydat został zakwalifikowany.

Rodzic, który logował się w systemie  ma możliwość   potwierdzenia woli zapisu dziecka ELEKTRONICZNIE –formę papierową należy dostarczyć jak będzie to możliwe.

Do 31 marca do godz. 17.00 rodzice mają czas na potwierdzenie zapisu dziecka do placówki.

Brak potwierdzenia w terminie oznacza rezygnację!
 
Ostateczna lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 8 kwietnia o godz. 15.00.

Zabawa i nauka w domu

2020-03-24 15:35:20

 

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 marca nauka jest realizowana na odległość

Zachęcamy Państwa od jutra do odwiedzania zakładek grupowych  w folderze ,,Grupy’’ gdzie  znajdziecie propozycje zabaw dla poszczególnych grup wiekowych, linki do ciekawych stron. Mamy nadzieję, że propozycje staną się inspiracją do nowych zabaw, ciekawych prac plastycznych i miłego spędzania czasu. Codziennie będziemy je aktualizować.

Nauczycielki  najstarszej grupy Bursztynki będą skanować zamieszczać dla chętnych dzieci karty pracy z książek. Jeśli ktoś z Państwa ma trudności z wydrukowaniem zadań będzie możliwość odebrania książek z przedszkola (dla chętnych)

Książki będą wystawione w przedsionku przedszkola w dniach:

25 .03.2020 r. w godzinach: 9.00-11.00 i 15.00-17.00

26.03.2020 r. w godzinach : 8.00- 13.00

Prosimy o zachowanie środków ostrożności. Do korytarza wchodzimy pojedynczo.

Pamiętajmy   to propozycje spędzania czasu z dziećmi, nie każdy musi je realizować. Zachęcajmy dzieci do pomocy w codziennych czynnościach domowych, czytajmy im książki, uczmy samodzielności.

Dla chętnych dzieci, którzy z rodzicami  wykonują eksperymenty nadal będziemy zamieszczać codziennie nowe zadanie do wykonania w zakładce Rodzice –Lektura.

Jesteśm ciekawi kto najwięcej wykona doświadczeń.

 

REKRUTACJA

2020-03-23 13:04:50

 

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji dnia 25. 03. 2020r. o godzinie 15.00 zostaną opublikowane listy kandydatów  zakwalfikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

do przedszkola.

Listy będą  wywieszone w korytarzu  prowadzącym  do  przedszkola.

25 .03.2020 r. w godzinach 15.00-17.00
26.03.2020 r. w godzinach : 8.00- 13.00
27.03.2020 r. w godzinach: 8.00-12.00

Prosimy o zachowanie środków ostrożności.

Zachowujemy stosowną odległości podczas oczekiwania w kolejce.

Do korytarza wchodzimy pojedynczo.

Dodatkowo informacje  można uzyskać ( po zweryfikowaniu danych): 

pod nr telefonu: 58- 622- 26- 51
poprzez pocztę e –mail: biuro@przedszkole9gdynia.pl

 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  do przedszkola ,prosimy wysłać skanem na podany adres przedszkola, może być zdjęcie telefonem.

Wzór druku ,,potwierdzenia woli ‘’ będzie dostępny na stronie przedszkola w środę.