Przedszkole nr 9 w Gdyni

Aktualności

Wyprawka do przedszkola

2020-08-08 20:40:48

Informacja dla Rodziców nowo przyjętych dzieci

2020-08-06 21:06:41

Szanowni Państwo

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju charakter zajęć adaptacyjnych zmienił się w spotkania adaptacyjne, które będą odbywać się w dniach 10 – 18.08.2020 r. w godzinach 12.00 – 13.00.

Każdy rodzic będzie poinformowany telefonicznie o szczegółach spotkania.

Na spotkanie prosimy zaopatrzyć się w maseczki (rodzice i dzieci) ew. przyłbice, przy wejściu do przedszkola obowiązuje dezynfekcja rąk osób dorosłych. Podczas spotkania należy pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego. Po zmierzeniu temperatury, dzieci wchodzą bez maseczek.

W trakcie spotkania adaptacyjnego odpowiemy na wszelkie nurtujące Państwa pytania. Tego dnia prosimy dostarczyć brakujące dokumenty (deklaracje odbioru i upoważnienia odbioru dziecka).

 

Z poważaniem

wicedyrektor Anna Sarnowska

Opłaty za miesiąc sierpień

2020-08-06 21:05:14

 

Opłaty

2020-08-01 22:27:39

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w miesiącu sierpniu 2020r.

Szanowni Państwo

Ze względu na wciąż trwający stan pandemii oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dzieci będą przebywać w grupach wg godzin zadeklarowanuch  przez Państwa w ankietach.

Prosimy o przypomnienie Procedur na wypadek zagrożenia covid-19 w zakresie zasad I trybu zapobiegania zakażeniu I rozprzestrzenianiu się choroby w przedszkolu nr 9 w Gdyni

Prosimy wypełnić załącznik nr 2 (oświadczenie), podpisać I dostraczyć najpóźniej w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

W przeciwnym razie dziecko nie będzie mogło być przyjęte do przedszkola do czasu dostarczenia wypełnionego załącznika.

Załączniki:

  1. Procedury na wypadek zagrożenia covid-19 w zakresie zasad I trybu zapobiegania zakażeniu I rozprzestrzenianiu się choroby w Przedszkolu nr 9 w Gdyni
  2. Oświadczenie rodziców

Opłata za pobyt dzieci w czerwcu w przedszkolu

2020-07-01 10:03:21

OPŁATY

Płatne do 15 lipca 2020