Przedszkole nr 9 w Gdyni

Aktualności

2020-11-10 19:32:00

Nasze przedszkole wzięło dzisiaj udział w ogólnopolskiej akcji ,,Szkoła do hymnu'.
O godzinie 11.11 starsze grupy odśpiewały hymn Polski.

 

"Z kulturą mi do twarzy"

2020-11-10 19:29:43

Nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pt.,,Z kulturąmi do twarzy’’pod patronatem MEN. Celem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat wartości oraz promowanie kultury. Realizowane zadania mają rozwijać takie kompetencje jak: poczucie tożsamości narodowej, kulturowej i regionalnej oraz rozwijać poczucie estetyki poprzez kontakt ze sztuką. Założeniem programu jest również kształtowanie empati i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

 

2020-11-10 11:24:52

Oferta zajęć Poradni Psychologiczno-pedagogicznej nr 2 w Gdyni

2020-11-02 18:04:10

 

  1. Informujemy, że istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z psychologiem na terenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 2 z siedzibą przy ul. Chylońskiej  W przypadku chęci skorzystania z porady należy umówić się telefonicznie Tel. 58 623 31 39
  1. Poradnia prowadzi nabór do „Szkoły dla rodziców i opiekunów” w formie online
  • Zajęcia obejmują cykl 11 spotkań
  • Spotkania będą odbywały się 1 x w tygodniu ,w piątki w godzinach 8.30-10.30.
  • Zajęcia rozpoczną się:11.2020r.
  • Eięcej informacji na stronie http://www.ppp2.edu.gdynia.pl

Platforma Microsoft Teams

2020-11-01 09:22:01

 
 
Informujemy, że dostępna jest dla Państwa platforma internetowa Microsoft Teams -zawierająca zestaw narzędzi i usług służących komunikacji z nauczycielami Przedszkola, prowadzenia rozmów na czacie i wideokonferencji, np. konsultacje indywidualne z nauczycielami.
 
Każdy rodzic otrzyma (osobiście lub na pocztę e-mail) login i tymczasowe hasło, które podczas pierwszego logowania należy zmienić. Prosimy o zapoznanie się z aplikacją i śledzenie pojawiających się w niej informacji. W razie trudności prosimy o kontakt emailowy z nauczycielami grupy. 
Instrukcja logowania: