Przedszkole nr 9 w Gdyni

Aktualności

2021-04-16 12:52:31

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi opłatami za miesiąc kwiecień, które znajdują się w zakładce "opłata miesięczna"

Ograniczenie działaności przedszkola

2021-04-09 13:06:02

Drodzy Rodzice!

    W związku z  zaostrzeniem zasad związanych z pandemią Covid-19 informujemy, że zgodnie z decyzją MEN i S przedłużone zostaje ograniczenie działalności przedszkola  od 10  do 18 kwietnia 2021r.

Zgodnie z paragrafem 2 Rozporządzenia MENiS:

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej, albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania  na wniosek:

1)    rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)    rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zainteresowanych rodziców, spełniających powyższe kryteria  prosimy o wypełnienie wniosku i przysłanie na adres przedszkola.

 

UWAGA RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA

2021-04-07 12:50:18

Do 12 kwietnia należy złożyć potwierdzenie woli.

Potwierdzenia woli można pobrać i wysłać w Systemie Formico,

pobrać tutaj i wysłąć e-mailem na adres: przedszkole@p9.edu.gdynia.pl lub dostarczyć osobiście do przedszkola. 

Dyrektor

Opłaty

2021-04-01 23:07:41

Szanowni Państwo
 
W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Przedszkola do 09.04.2021 prosimy o uszczanie opłat tylko za pobyt w Przedszkolu w miesiącu marzec 2021. Opłaty za wyżywienie za kwiecień 2021 będą podane po otwarciu Przedszkola.

życzenia

2021-04-01 10:37:33