Przedszkole nr 9 w Gdyni

Aktualności

Ważne informacje

2020-05-21 08:14:57

Szanowni Państwo
 
Od 18 maja otwarte jest nasze przedszkole. W dwóch grupach odbywają się zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze w ścisłym reżimie sanitarnym.
Od 25 maja możemy otworzyć trzecią grupę, która ze względów organizacyjnych będzie
działać od godziny 8.00 do 14.00.
Do poszczególnych grup przydzielane są dzieci ze względu na zadeklarowane godziny przez
Państwa w ankiecie.
Rodziców, którzy zdecydują się posłać swoje dziecko od 25 maja do przedszkola proszę o
zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa na wypadek zakażenia COVIT-19 wypełnienie
ankiety, oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą , oświadczenia o miejscu pracy, zgody na
pomiar temperatury i przesłanie dokumentów na adres: biuro@przedszkole9gdynia.pl
do 21 maja do godziny 18.00
Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb
mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT-19.
W piątek poinformujemy Państwa o zakwalifikowaniu bądź o odmowie przyjęcia dziecka do
przedszkola ze względu na ograniczoną ilość miejsc.
Bardzo proszę o przmyślenie swojej decyzji.
 
 
Z poważaniem
Elżbieta Czykier-dyrektor

 

Rekrutacja uzupełniająca

2020-05-15 19:46:00

 

od 18  do 22 maja (godz. 16.00) rodzice mogą złożyć w wybranej placówce wniosek o przyjęcie wraz z kompletem dokumentów potwierdzającym spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 Rodzice mogą wybrać maksymalnie trzy placówki, ale jedna jest wskazana jako preferowana i tam należy złożyć wniosek.
 
28 maja o godz. 15.00 ogłoszone zostaną wyniki rekrutacji uzupełniającej: lista dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych.
 
Rodzice zakwalifikowanych dzieci do 2 czerwca do godz. 17.00  muszą potwierdzić chęć zapisania dziecka w placówce, do której ich dziecko zostało zakwalifikowane. 

5 czerwca o godz. 15.00 zostanie ogłoszona ostateczna lista przyjętych dzieci.

Rekrutacja odbywa się przez elektroniczny  system rekrutacji:

Strona do logowania - www.gdynia.pl/rekrutacja

 

2020-05-14 14:15:30

Drodzy Rodzice

Od 18 maja 2020 roku otwieramy placówkę.

 Prosimy zapoznać się z obowiązującą od  14 maja 2020 Procedurą na wypadek zagrożenia COVID-19 – zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby oraz

 przynieść  w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka, wypełnione oświadczenie.

Oświadczenie

PROCEDURY

Organizacja opieki od dnia 18.05.2020

2020-05-12 17:49:43

Organizacja opieki od dnia 18.05.2020
 
W związku z dostosowaniem się do wytycznych przeciwepidemicznych
Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 4 maja 2020 r.
 
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,wydane na podstawie art.
8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z
2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)
związanych z bezpieczną organizacją
opieki nad dziećmi od dnia 18.05.2020r.
 
Przedszkole nr 9 może zapewnić opiekę
dla 27 dzieci.
 
Pierwszeństwo uzyskują dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb
mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący
zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 
Rodzice ubiegający się o powrót dzieci do przedszkola proszeni są o wypełnienie
potrzebnych oświadczeń
i odesłanie ich na pocztę:
 
biuro@przedszkole9gdynia.pl do 12.05.2020 r.
 
Załączniki:

Pismo Prezydenta

2020-05-12 10:04:11

W załączniku pismo od Prezydenta 

Pismo