Przedszkole nr 9 w Gdyni

Kontakt

Przedszkole nr 9 w Gdyni
ul. Biskupa Dominika 5
81-402 Gdynia
NIP: 586 17 20 201
Regon: 221142298
email: przedszkole@p9.edu.gdynia.pl
Telefon: +48 58 622 26 51

tel. 725 269 903

Dyrektor Przedszkola: dyrektor@przedszkole9gdynia.pl
Wicedyrektor Przedszkola:biuro@przedszkole9gdynia.pl


Inspektorem Ochrony Danych w naszej plalcówce jest Pan Grzegorz Sarniak
kontakt email: edu.iod@gdynia.pl