Przedszkole nr 9 w Gdyni

Zestaw realizowanych programów

Przedszkole nr 9 pracuje w oparciu o:

Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356).

Przedszkole realizuje ,,Program Wychowania Przedszkolnego'' MAC Edukacja
Autorki: Wiesława Żaba-żabińska,Wioletta Majewska, Renata Paździo