Przedszkole nr 9 w Gdyni

Opłaty za przedszkole

Opłaty za pobyt godzinowy dziecka w przedszkolu

Opłata stała naliczana jest na podstawie godzin zadeklarowanych przez rodziców.

Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole Nr 9 regulują następujące przepisy:

  • Uchwała nr X316/19 Rady Miasta Gdyni w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
  • W/w uchwała określa koszt jednostkowy za 1 godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przekraczających zakres pięciu godzin dziennie, w których zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, w wysokości 1,00 zł dla dzieci do 5 roku życia.
  • Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr  5448/22/VIII z dnia 30.08.2022r. w sprawie tzw. stawki żywieniowej

Stawka żywieniowa wynosi 8,50 zł dziennie

Ilość posiłków Cena za dzień
śniadanie, obiad, podwieczorek 8,50 zł
śniadanie, obiad 6,80 zł
obiad, podwieczorek 5,95 zł
obiad 4,25 zł

Opłaty za przedszkole ( dla dzieci ,których pobyt przekracza 5 godzin dziennie,) prosimy wpłacać na konta:

Opłata stała:
61 1440 1026 0000 0000 1253 3071

Wyżywienie:
83 1440 1026 0000 0000 1253 3063

  • Termin wpłat na rachunek bankowy – 15 dzień bieżącego miesiąca (informację o wysokości opłat można uzyskać u Pani intendentki, lub z informacji na tablicy ogłoszeń pod nr przyporządkowanym do danego dziecka )
  • W przypadku opóźnienia pobierane są ustawowe odsetki.

Nieobecności dziecka w danym dniu prosimy zgłaszać telefonicznie do godziny 8.00.