Przedszkole nr 9 w Gdyni

Rada rodziców

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

NAZWISKO I IMIĘ FUNKCJA
Pani Anna M. Przewodniczący
Pani Małgorzata B. Z-ca przewodniczącego
Pani Ewa W. Sekretarz
Pan Jan M. Skarbnik

SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW SĄ DOBROWOLNE I WYNOSZĄ MIESIĘCZNIE:
40 zł od dziecka
70 zł od rodzeństawa

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 9
ul. Bp. Dominika 5
81-402 Gdynia
54 1500 1881 1218 8007 6946 0000
(w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka/ci oraz grupę do jakiej uczęszcza/ją)

Kontakt do Rady Rodziców: radarodzicow@p9.edu.gdynia.pl

 

Regulamin Rady Rodziców