Przedszkole nr 9 w Gdyni

Roczny plan pracy przedszkola


W roku szkolnym 2023/24 nasze działania nastawiaone będą na realizacje zadania pt. ,,Dobre zwyczaje mądrego przedszkolaka'' oraz działania zachęcające wychowanków do aktywności ruchowej  poprzez udział w różnorodnych akcjach sportowych.
Realizacja zadań będzie przebiegać poprzez: 
  • Dostarczenie dzieciom przykładów dobrego zachowania poprzez przygody bohaterów  dziecięcej literatury, ze szczególnym uwzględnieniem utworów J.Brzechwy. M.Konopnickiej. A.Fredry, J.Tuwima.
  • Przybliżenie zasad dziecięcego savoir-vivre podczas cyklicznego słuchania opowiadań G.Kasdepke pt.,,Bon czy ton'' G.Kasdepke.
  • Ustalenie i przestrezganie zasad ,,Dobrego kolegi'' w każdej grupie.
  • Organizację tygodnia dobrych nawyków  związanych ze zdrowym stylem życia i przestrzeganiem zasad zdrowego żywienia.
  • Organizację konkursu recytatorskiego  pt. ,,W krainie dobrych manier''.
  • Udział w ogólnopolskiej akcji ,,Zdrowo i sportowo''
  • Udział w gdyńskim programie ,,Bezpieczny przedszkolak''.
  • Cotygodniowe zającia sportowe z trenerami spotowymi.
Serdecznie zapraszamy Państwa do włączenia się w realizację planu pracy opiekuńczo-
wychowawczo-dydaktycznej naszego przedszkola, zwłaszcza Rodziców , którzy mogą wystąpić
w roli eksperta.