Plan pracy

Plan pracy Przedszkola nr 9 na rok szkolny 2015/2016

Kontynuacja założeń z zeszłego roku szkolnego: 

Tematyka: 

1)      Gry i zabawy sportowe w przedszkolu 

2)      Kolorowa matematyka w przedszkolu 

Harmonogram – zaplanowane działania 

Wrzesień 2015

03-09, godz. 17.00

Zebranie ogólne i zebrania w poszczególnych grupach

07-09, godz. 9.30

Teatrzyk Gargulec, Wybierz nr 112

24-09

Konkurs  z cyfrą 2,

25-09

Przedszkolne urodziny dzieci urodzonych we wrześniu

Październik 2015

07-10

MUSZELKI - Zajęcia otwarte dla rodziców „Pani Jesień”

12-10, godz. 10.30

Pro Musica, Koncert jesienny na trzy świerszcze

14-10, godz. 10.30

14-10 Dzień Edukacji Narodowej, teatrzyk „Bardzo głodna gąsienica”,

19-10, godz. 15.00

BURSZTYNKI - Zajęcia otwarte dla rodziców „Kasztanowe ludziki”

22-10

Konkurs  z cyfrą 3,

27-10

Zajęcia otwarte dla rodziców „Jesień”

29-10, godz. 17.00

KONIKI MORSKIE - Zebranie z rodzicami dot. wstępnej diagnozy przedszkolnej

30-10

Przedszkolne urodziny dzieci urodzonych w październiku

Listopad 2015

12-11

Konkurs matematyczny z cyfrą 4 i 5,

13-11

MUSZELKI - Zajęcia otwarte dla rodziców „Sałatka owocowa”

16-11, godz. 10.40

Teatrzyk Qfer „Jaś i Małgosia na 4 i na 5”

16-11, godz. 15.00

BURSZTYNKI - Zajęcia otwarte dla rodziców „Sportowe zabawy”

27-11

Przedszkolne urodziny dzieci urodzonych w listopadzie

Grudzień 2015

03-12

Konkurs matematyczny „Cyfra 6”,

11-12

Przedszkolne urodziny dzieci urodzonych w grudniu

14-12, godz. 10.30

Pro Musica, Baśń o świętym Mikołaju i magicznej mocy sześciu kolęd

14-12, godz. 15.00

BURSZTYNKI - Zajęcia otwarte dla rodziców „Choinkowe dekoracje”

16-12

MUSZELKI - Zajęcia otwarte dla rodziców „Świąteczne stroiki”

17-12

DELFINKI - Zajęcia otwarte dla rodziców „Ozdoby świąteczne”

21-12, godz. 10.30

Jasełka dla dzieci

21-12, godz. 15.30

KONIKI MORSKIE - Zajęcia otwarte dla rodziców „Jasełka”

Styczeń 2016

 

Rozpoczęcie konkursów ekologicznych:

„Małe dzieci nie chcą śmieci”

„Mała nakrętka duży problem”

„Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”

04-01

MUSZELKI - Zajęcia otwarte dla rodziców „Prezent dla babci”

07-01

Konkurs matematyczny z cyfrą 7,

13-01

Przedszkolne urodziny dzieci urodzonych w styczniu

14-01

KONIKI MORSKIE - Zajęcia otwarte dla rodziców „Zima wokół nas”

20 do 25-01

Dzień Babci i Dziadka

 

Bal karnawałowy

Luty 2016

05-02

Przedszkolne urodziny dzieci urodzonych w lutym

15-02, godz. 9.30

Teatrzyk Gargulec – „Kosmiczna przygoda z cyfrą 8”

15-02, godz. 15.00

BURSZTYNKI - Zajęcia otwarte dla rodziców „Zabawy z chustą – kolory, cyfry”

18-02

Konkurs matematyczny „Z cyfrą 8”

Marzec 2016

09-03

KONIKI MORSKIE - Zajęcia otwarte dla rodziców „Matematyczne zabawy z rodzicami”

10-03

Konkurs matematyczny „Cyfra 9”

 

do 11-03

do 25-03

 

Zakończenie konkursów ekologicznych:

„Małe dzieci nie chcą śmieci”

„Mała nakrętka duży problem”

14-03, godz. 9.30

Teatrzyk Gargulec „Ratujemy las z cyferką 9”

14-03, godz. 15.00

BURSZTYNKI - Zajęcia otwarte dla rodziców „Wielkanocne ozdoby – porównywanie cech przedmiotów”

16-03

Przedszkolne urodziny dzieci urodzonych w marcu

18-03

DELFINKI - Zajęcia otwarte „Ozdoby wielkanocne”

18-03

MUSZELKI - Zajęcia otwarte dla rodziców „Wielkanocne pisanki”

Kwiecień 2016

 

Teatrzyk

13-04

Przedszkolne urodziny dzieci urodzonych w kwietniu

14-04, godz. 17.00

KONIKI MORSKIE - Zebranie z rodzicami dot. końcowej diagnozy przedszkolnej

18-04, godz. 15.00

BURSZTYNKI - Zajęcia otwarte dla rodziców „Wiosenne liczmany – zabawy z rytmami”

do 29-04

Zakończenie konkursu ekologicznego

„Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”

29-04, godz. 10.00

Festyn „Kolorowa matematyka na sportowo”

Maj 2016

 

Teatrzyk

11-05

Przedszkolne urodziny dzieci urodzonych w maju

16-25.05

Dzień Mamy i Taty

Czerwiec 2016

01-06, godz. 10.00

Zabawa na Dzień Dziecka

22-06

Przedszkolne urodziny dzieci urodzonych w czerwcu, lipcu i sierpniu

23-06, godz. 14.00

KONIKI MORSKIE - zakończenie roku szkolnego

 

Plan pracy na rok szkolny 2014/2015

1. W zdrowym ciele zdrowy duch.

Dziecko:

 • zna korzyści wynikające z przebywania na świeżym powietrzu,
 • potrafi dostosować swój ubiór odpowiednio do panujących warunków atmosferycznych,
 • odczuwa potrzebę i chęć uczestniczenia w różnorodnych ćwiczeniach i zabawach ruchowych,
 • rozumie konieczność wietrzenia pomieszczeń, w których przebywa,
 • umie kulturalnie zachować się podczas spożywania posiłków, wie co należy jeść, aby być zdrowym,
 • rozumie potrzebę przestrzegania i stosowania zasad higieny osobistej,

1 „Kodeks Zdrowego Przedszkolaka”

 • Opracowanie i umieszczenie w salach zajęć oraz kąciku dla Rodziców „Kodeksu Zdrowego Przedszkolaka”- zawierającego informacje - co robić, aby być zdrowym.
 • Systematyczne przestrzeganie i stosowanie jego postanowień.

2 Zdrowie w naszej literaturze

 • Przygotowanie spisu literatury traktującej o zdrowiu i zdrowym stylu życia znajdującej się w bibliotece przedszkolnej.

3. Spacery, wycieczki oraz zabawy na świeżym powietrzu i w salach

 • Przegląd bezpieczeństwa sprzętu sportowego na placu przedszkolnym i w salach zabaw.
 • Wdrażanie dzieci do hartowania i częstego korzystania ze świeżego powietrza.
 • Organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z różnorodnymi formami ruchu na świeżym powietrzu.
 • Wyszukiwanie i zapoznanie dzieci z nowymi zabawami –wykorzystywanie ich podczas przebywania na świeżym powietrzu.
 • Prowadzenie zajęć ruchowych przy muzyce w połączeniu z metodami twórczymi i aktywizującymi.
 • Umożliwienie uczestniczenia w ćwiczeniach korekcyjnych dzieciom z wadami postawy.

4. Organizujemy kącik sportowy

 • Urządzenie w salach „kącika sportowego” – systematyczne wzbogacanie go (np. o wykonane przez dzieci przybory do zabaw ruchowych: butelki z grochem, ryżem, z różnego rodzaju zgniecione kulki, itp.)
 • Wykorzystywanie akcesoriów przy każdej nadarzającej się okazji podczas zabaw w sali i na świeżym powietrzu.

5. Jak ratować życie: udział dzieci w pokazie ratownictwa medycznego – współpraca z rodzicami.

6. Wartość zdrowia jako potencjał, którym dysponujemy: organizacja spotkań z osobami reprezentującymi instytucje działające na rzecz zdrowia i jego ochrony: lekarz, pielęgniarka, stomatolog i dietetyk.

 • Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie oraz zrozumienie zasad zdrowego odżywiania.

7. Gazetka dla rodziców „ Żyjmy zdrowo”

 • Redagowanie gazetki przedszkolnej, zawierającej: porady dla rodziców, konkursy dla dzieci, wiersze, piosenki, artykuły dotyczące znaczenia ruchu i zdrowego odżywiania w rozwoju dziecka.

8. Lubię owoce i warzywa

 • Zorganizowanie konkursu plastyczno-technicznego pt. ,,Jem owoce i warzywa”- dla dzieci i rodziców.
 • Praca wykonana wspólnie przez dzieci i ich rodziców w domu.

9. Jestem zdrowy – bo wiem

 • Kształtowanie przekonania o konieczności stosowania zasad higieny osobistej : mycie rąk, higiena jamy ustnej, czynności samoobsługowe, itp.
 • Stwarzanie sytuacji edukacyjnych pozwalających dzieciom przyswoić zasady kulturalnego zachowania się przy stole: posługiwanie się sztućcami, prawidłowe siedzenie, używanie zwrotów grzecznościowych, estetyka spożywania posiłków itp.
  • Rozumienie szkodliwości przebywania w zadymionym środowisku, w pomieszczeniach oraz szkodliwości palenia papierosów dla zdrowia człowieka (uczestniczenie w Programie Edukacyjnym ,,Czyste powietrze wokół nas’’).

10. Czy to co jem – jest zawsze dobre dla zdrowia?

 • Kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania – codzienne zjadanie warzyw owoców, picie naturalnych soków. Umiar w jedzeniu słodyczy, chipsów, piciu napojów gazowanych oraz żywienie w barach szybkiej obsługi.
 • Zachęcanie dzieci do zjadania przygotowanych przez panie kucharki potraw - współpraca z kucharką.
 • Poznanie piramidy żywienia.

11. Zielone ogródki

 • Zorganizowanie w kąciku przyrody hodowli roślin jadalnych i nowalijek – uświadomienie dzieciom potrzeby spożywania zdrowych roślin - jako źródła witamin na co dzień i w okresie zimy.
 • Wyznaczenie w ogródku przedszkolnym grządek: zachęcenie dzieci do sadzenia, siania i opiekowania się roślinami.
 • Podkreślenie walorów zdrowotnych, dodawanie plonów do przygotowywanych w przedszkolu potraw i dań.

12. Lubię bawić się z moimi rodzicami

 • Organizacja zajęć otwartych, warsztatowych z rodzicami poświęconych przygotowywaniu zdrowych potraw oraz ćwiczeniom gimnastycznym i zabawom ruchowym opartym o metody: Labana, Orfa, Sherborne, itp.

13. Szukaj zysku z odzysku

 • Poznanie instytucji zajmującej się ochroną środowiska.
 • Kontynuowanie współpracy z Komunalnym Związkiem Doliny Redy i Chylonki.
 • Rozumienie potrzeby segregowania odpadów wytwarzanych przez człowieka.

14. Jesienna sztafeta: Zorganizowanie międzygrupowych zawodów sportowych.

15. Sport to zdrowie

 • „W zdrowym ciele zdrowy duch” – rodzinny piknik sportowy- aktywne spędzanie czasu wraz z rodzicami.

 

2. „Wesoła matematyka”

Dziecko:

 • posługuje się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni
 • prawidłowo posługuje się liczebnikami
 • dokonuje porównań miary i masy przedmiotów
 • konstruuje przy pomocy nauczyciela gry i opowiadania matematyczne
 • wykorzystuje w zabawie i zna figury matematyczne
 • gromadzi i wykorzystuje w różnorodnych zabawach i grach matematycznych różnorodne liczmany gotowe , przyrodnicze i wykonane wspólnie z rodzicami
 • dostrzega rytmy w różnorodnych sytuacjach np. wyliczankach, wierszykach piosenkach i układa je w umowny sposób za pomocą symboli
 • dodaje i odejmuje na konkretach
 • zna i nazywa kolory

1. Matematyka w literaturze: wyszukanie pozycji i stworzenie spisu literatury znajdującej się w bibliotece przedszkolnej z zakresu edukacji matematycznej.

2. Kącik matematyczny w naszej sali: zorganizowanie i urządzenie kącika matematycznego ( waga , miarki , liczmany, elementy do układania ciągu, figury geometryczne, pomoce do wyznaczania serii ciągu rosnącego i malejącego , gry matematyczno – dydaktyczne, itp.)

3. Dziecięce liczenie: uzupełnienie gazetki przedszkolnej o artykułu na temat: pierwsze kroki w poznawaniu przez dzieci pojęć z matematyki.

4. Dojrzałość dziecka do uczenia się matematyki

 

 • Szkoleniowa Rada Pedagogiczna: ,,Tworzenie warunków i sytuacji sprzyjających rozwojowi myślenia matematycznego”.
 • Wzajemna wymiana doświadczeń – dzielenie się wiedzą , literaturą , pomysłami i scenariuszami zajęć.

 

 

5. Jak polubić matematykę?: Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez wykorzystywanie w zajęciach elementów z programu „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

6. „Jesienne cyferki”: konkurs plastyczny „Ozdabianie cyfr jesiennymi elementami” – wykorzystanie darów natury. Wyeksponowanie prac w galerii przedszkola.

7. Tęczowa matematyka: cykliczne organizowanie raz w miesiącu kolorowego dnia (tego dnia wszystko jest podporządkowane jednemu wspólnemu kolorowi).

8. Liczę z mamą i tatą: wykonanie upominku dla rodziców w formie gry planszowej do wspólnej zabawy (wspólne spędzanie wolnego czasu).

9. Z matematyką na Ty: przeprowadzenie konkursu matematycznego mającego na celu podsumowanie zdobytych wiadomości i umiejętności.

 

Harmonogram imprez i uroczystości oraz innych ważnych czynności w roku szkolnym 2014/2015

 

Lp.

Nazwa

Termin

1

Dzień Jabłka – kolor czerwony

18-09-2014

2

Dekoracje nt. jesienne

od 22-09-2014

3

Jesienny Dzień Edukacji z jesienną sztafetą

14-10-2014

4

Miodobranie – kolor żółty

23-10-2014

5

Dzień Marchewki – kolor pomarańczowy

20-11-2014

6

Jesienne warzywa – konkurs plastyczny

11-2014

7

Mikołaj

05-12-2014

8

Jasełka w wykonaniu 5-latków

22-12-2014

9

Dzień Ziemniaka – kolor brązowy

11-12-2014

10

Dekoracje nt zimy i Świąt Bożego Narodzenia

od 15-12-2014

11

Dni Babci i Dziadka

od 19-01-2015

12

Konkurs plastyczno-techniczny

01-2015

     

13

Dzień Mleka – kolor biały

15-01-2015

14

Bal karnawałowy

27-01-2015

15

Kolorowy Dzień Kobiet

09-03-2015

16

Dekoracje wiosenne

od 16-03-2015

17

Wiosenne wielkie sprzątanie

03-2015

18

Dzień Szczypiorku- kolor zielony

19-03-2015

19

Dekoracje wielkanocne

od 30-04-2015

     

20

Światowy dzień ziemi – kolor niebieski

16-04-2015

21

Święta narodowe

od 27-04-2015

     

22

Konkurs matematyczny

07- 05-2015

23

Dni Mamy i Taty

od 18-05-2015

24

Dzień sportu „W zdrowym ciele zdrowy duch”

03-06-2015

25

Przygotowania do wakacji – dekoracje, informacje

od 17-06-2015

26

Zakończenie roku szkolnego dla 5-latków

23-06-2015